پرسشنامه هوش سازمانی

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه هوش سازمانی را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  روی کادر آبی رنگ کلیک کنید با تشکر

پرسشنامه هوش سازمانی

پرسشنامه هوش سازمانی

پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی
پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی شامل ۴۹گویه و هدف آن بررسی هوش سازمانی کارکنان در سازمانها می باشد.
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
سازمان برای سازگار کردن بیشتر افراد با محیط از آن استفاده می کند. از طرفی هوش سازمانی یک فرایند آزمایشی و علمی است که بر موفقیت ها و یا شکست های سازمان تأکید دارد.یعنی به طور دقیق براساس تجربیاتی است که به احتمال زیاد برای عملکرد مؤثرتر سازمان بکار گرفته می شوند . بر این اساس با…

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه هوش سازمانی

دسته بندی فایل: آموزش و پرورش

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.این سایت بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه است و بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه هوش سازمانی–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

هوش سازمانی,بررسی هوش سازمانی,کتاب هوش سازمانی,پرسشنامه,دانلودهوش سازمانی,دانلودپرسشنامه هوش سازمانی,تحقیق

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه هوش سازمانی

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه هوش سازمانی را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر

پرسشنامه هوش سازمانی

پرسشنامه هوش سازمانی

پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی
پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی شامل ۴۹گویه و هدف آن بررسی هوش سازمانی کارکنان در سازمانها می باشد.
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
سازمان برای سازگار کردن بیشتر افراد با محیط از آن استفاده می کند. از طرفی هوش سازمانی یک فرایند آزمایشی و علمی است که بر موفقیت ها و یا شکست های سازمان تأکید دارد.یعنی به طور دقیق براساس تجربیاتی است که به احتمال زیاد برای عملکرد مؤثرتر سازمان بکار گرفته می شوند . بر این اساس با…

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه هوش سازمانی

دسته بندی فایل: آموزش و پرورش

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه هوش سازمانی–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

هوش سازمانی,بررسی هوش سازمانی,کتاب هوش سازمانی,پرسشنامه,دانلودهوش سازمانی,دانلودپرسشنامه هوش سازمانی,تحقیق

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه خشم در میان دانشجویان (۲ صفحه)

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه خشم در میان دانشجویان (۲ صفحه) را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر


این پرسشنامه دارای ۲۷ گویه است که در طیف اغلب – گاهی اوقات – به ندرت – هرگز تنظیم شده است. پایایی این ابزار بر روی ۶۰ نفر از دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز مورد سنجش واقع شده است. میزان آلفای کرونباخ برابر با ۰٫۷۶ بدست آمد. همچنین، پس از تحلیل عاملی تاییدی نتایج آزمون کامو-بارتلت شان داد که این پرسشنامه ۷۲ درصد از واریانس متغیر مورد مطالعه را تبیین می کند. همچنین، پایایی این ابزار در پژوهش دنیس(۲۰۰۷) برابر با ۰٫۸۴ بدست آمده است. …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه خشم در میان دانشجویان (۲ صفحه)

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه خشم در میان دانشجویان (۲ صفحه)–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پرسشنامه ,خشم, دانشجویان

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (۲ صفحه)

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (۲ صفحه) را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر


پرسشنامه رهبری تحول آفرین اثر باس و آولیو (۲۰۰۰) دارای ۲۰ سوال بسته پاسخ در طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ۴ بعد است. برای اطمینان از پایایی در مطالعه ی مقدماتی پرسشنامه بین ۳۰ نفر از جامعه ی آماری توزیع و پس از تکمیل، جمع آوری شد و به فاصله ی ۱۵ روز، دوباره در اختیار همان پاسخگویان قرار گرفت. همبستگی میان امتیازهای پرسشنامه ها، محاسبه و ضریب بازآزمایی برای پرسشنامه چندعاملی رهبری ۰/۷۲۱ به دست آمد. همچنین ضریب پایایی درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه چندعاملی رهبری ۰/۹۰ به دست آمد. …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (۲ صفحه)

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (۲ صفحه)–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پرسشنامه, رهبری تحول آفرین, باس, آولیو

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

آزمون ‌پذيرش اجتماعي (۳ صفحه)

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل آزمون ‌پذيرش اجتماعي (۳ صفحه) را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر


این پرسشنامه دارای ۳۳ گویه است که توسط کراون و مارلو طراحی شده است.  در تحقیق شرف الدین ( ۱۳۸۹ ) برای تعیین پایایی مقیاس یاد شده نیز از دو روش آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن مقیاس استفاده شده است که به ترتیب برابر۰/۷۰ و ۰/۶۷ مى باشد و بیانگر ضرایب قابل قبول می باشد. از نظر اعتبار و روایی نیز این مقیاس با سایر ابزارهاى روانشناختى که براى اندازه گیرى پذیرش اجتماعى طراحى شده است همبستگى بالا و قابل قبول نشان داده است. …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    آزمون ‌پذيرش اجتماعي (۳ صفحه)

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –آزمون ‌پذيرش اجتماعي (۳ صفحه)–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پرسشنامه, آزمون, ‌پذیرش اجتماعی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه شادکامی آکسفورد (۳ صفحه)

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد (۳ صفحه) را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر


ارجیل و همکاران برای اندازه گیری شادکامی پرسشنامه ۲۹ ماده ای ساخته اند و با تحلیل عاملی نتایج آن ۷ عامل زیر را بدست داده است: شناخت مثبت، تعهد اجتماعی، خلق مثبت، احساس کنترل زندگی، سلامت جسمی، رضایت از خویشتن و هوشیاری روانی(کار، ۲۰۰۴، ترجمه پاشاشریفی و همکاران، ۱۳۸۵).این پرسشنامه شامل ۲۹ ماده می باشد که هر کدام دارای ۴ عبارت است که آزمودنی باید یکی از آنها را انتخاب کند. امتیاز هر ماده بین ۰ تا ۳ می باشد؛ و حداقل امتیاز کلی ۰ و حداکثر ان ۸۷ می باشد(کار، ۲۰۰۴، ترجمه پاشاشریفی و همکاران، ۱۳۸۵). به منظور بررسی اعتبار و روایی فهرست شادکامی اکسفورد( OHI ، آرجیل، ۲۰۰۱) نمونه ای متشکل از ۱۴۲ مرد و ۲۲۷ زن ایرانی ، ۱۸ تا ۵۳ سال میانگین ۲۵ فهرست شادکامی اکسفورد ، پرسشنامه شخصیتی آیزنک( EPQ ، ۱۹۹۹) و فهرست افسردگی بک( BDI ، بک و دیگران ۱۹۷۹) را تکمیل کردند. بررسی هم سانی درونی فهرست شادکامی آکسفورد نشان داد که تمام ۲۹ گذاره این فهرست با نمره کل همبستگی بالایی داشتند. آلفای کرونباخ برای کل فهرست برابر با ۹۱/۰ بود. همبستگی پیرسون بین فهرست شادکامی آکسفورد با فهرست افسردگی بک و زیر مقیاس های برون …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه شادکامی آکسفورد (۳ صفحه)

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه شادکامی آکسفورد (۳ صفحه)–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پرسشنامه, شادکامی , آکسفورد

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه شوخ طبعی SHQ

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه شوخ طبعی SHQ را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر


پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)   «فایل WORD تعداد ۵ صفحه» پرسشنامه ۲۵ سوالی هدف: سنجش میزان شوخ طبعی در افراد   ردیف عبارات کاملاً مخالفم مخالفم تاحدی مخالفم نظری ندارم تاحدی موافقم موافقم کاملاً موافقم ۱ معمولاً از بین برنامه های تلویزیون، برنامه های خنده دار را تماشا می کنم.               2 موقعی که مجله می خرم، در ابتدا معمولاً کاریکاتورهای آن را نگاه می کنم.               3 موقعی که به سینما می روم، ترجیح می دهم که فیلم کمدی ببینم.               4 این برای من مهم است که در زندگی خود مقداری شوخ طبعی داشته باشم.               5 معمولاً از خواندن داستان های طنز و خنده دار لذت می برم.               6 اغلب هر روز از ته دل می خندم.               7 نسبت به سایر مردم خنده های بلند ت …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه شوخ طبعی SHQ

دسته بندی فایل: عمومی و آزاد

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه شوخ طبعی SHQ–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پرسشنامه , شوخ طبعی , SHQ

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر

پرسشنامه عضویت و استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام محقق ساخته شامل ۱۳ گویه فایل ورد بررسی روایی و پایایی توسط محقق …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پرسشنامه شبکه اجتماعی تلگرام, عضویت در تلگرام, پرسشنامه, استفاده از تلگرام

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر

پرسشنامه عضویت و استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام محقق ساخته شامل ۲ صفحه، ۱۳ گویه، فایل ورد بررسی پایایی و روایی توسط محقق …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پرسشنامه, شبکه اجتماعی اینستاگرام, استفاده از شبکه اجتماعیْ اینستاگرام, عضویت در شبکه اینستاگرام

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

دانلود فایل پرسشنامه هوش معنوی.

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل دانلود فایل پرسشنامه هوش معنوی. را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر


پرسشنامه هوش معنوی فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات:۱۲       این پرسشنامه ۹۷ سوال دارد روایی و پایایی دارد و در متن توضیح داده شده است. پرسشنامه هوش معنوی پرسشنامه مقدماتی هوش معنوی از ۸ عامل و ۱۰۸ سئوال تشکیل شده بود که بعد از اجرای پرسشنامه روی  557 نفر و تحلیل عامل اکتشافی و چرخش واریماکس، تعداد سئوالات به ۹۷ آیتم کاهش پیدا کرد و سئوالات در ۴ عامل خودآگاهی متعالی با ۵۵ سئوال ( تجارب معنوی با ۱۹ سئوال شکیبایی با ۱۶ سئوال و بخشش با ۷ سئوال     مقدمه : موضوع معنویت، دل مشغولی همیشگی انسان است (کینگ، ۱۹۹۹؛ ترجمه شجاعی،۱۳۸۳). اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روان شناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است. پیشرفت علم روان شناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیده جوامع نوین از سوی دیگر، باعث شده است که نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای مادی قد ﻋ  ﻠﻢ کنند و اهمیت بیشتری بیابند. چنین به نظر می رسد که مردم جهان، امروز بیش از پیش به معنویت و مسائل معنوی گرایش دارند و روان شناسان …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    دانلود فایل پرسشنامه هوش معنوی.

دسته بندی فایل: عمومی و آزاد

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –دانلود فایل پرسشنامه هوش معنوی.–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پرسشنامه ,هوش ,معنوی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه سنجش ماکیاولیسم روث آلاس ۲۰۰۹

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه سنجش ماکیاولیسم روث آلاس ۲۰۰۹ را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر


پنج بعد اصلی شخصیت روث آلاس ۲۰۰۹   تعداد سؤالات و مؤلفه ها: ۸ سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :   1 صفحه هدف : برسی وجود روحیه ماکیاولیسم در افراد . نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به مقیاس زیر، عددی را که بیانگر احساس شما می­باشد در کنار هر جمله قرار دهید. ۱: کاملاً مخالفم                     2: مخالفم                  3: نه موافقم، نه مخالفم ۴: موافقم                            5: کاملاً موافقم ویژگی منحصر به فرد محصو ل: در کنار پرسشنامه ای که دریافت می نمایید، مقاله لاتینی که پرسشنامه در …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه سنجش ماکیاولیسم روث آلاس ۲۰۰۹

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه سنجش ماکیاولیسم روث آلاس ۲۰۰۹–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پنج بعد اصلی شخصیت, روث آلاس, ۲۰۰۹, پرسشنامه, مقاله بیس, مقاله لاتین با پرسشنامه, ماکیاولیسم, مقاله جدید, مقاله لاتین, پرسشنامه با مقاله بیس, پرس

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

ادراک شخصیت گرمی مارتین ۲۰۱۶

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل ادراک شخصیت گرمی مارتین ۲۰۱۶ را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر

ادراک شخصیت گرمی مارتین ۲۰۱۶   تعداد سؤالات و مؤلفه ها: ۳  سؤال و ۲مؤلفه دارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  2  صفحه هدف : بررسی و ارزیابی شخصیت بر مبنای ادراک از ویژگی­های مربوط به چهره می­باشد. هدف دیگر، توجه به اعتبار این نوع ارزیابی است . نحوه تکمیل : با توجه به فرمت معرفی شده در فایل تکمیل شود.  ویژگی منحصر به فرد محصو ل: در کنار پرسشنامه ای که دریافت می نمایید، مقاله لاتینی که پرسشنامه در آن وجود دارد نیز ارائه می شود. بنابراین محصول شامل : پرسشنامه + مقاله لاتین   آن . در صورتی که پرسشنامه خاصی نیاز دارید، به ما اطلاع دهید تا آن را بیابیم و یا حتی طراحی نماییم . درصورتی که نیاز به ترجمه مقالات درج شده دارید، اطلاع دهید ….. آدرس ایمیل : aryapajuhesh@gmail.com …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    ادراک شخصیت گرمی مارتین ۲۰۱۶

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –ادراک شخصیت گرمی مارتین ۲۰۱۶–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

ادراک شخصیت, پرسشنامه, مقاله پرسشنامه, مقاله بیس, مقاله base ,مقاله با پرسشنامه لاتین, مقاله لاتین جدید ,مقاله بیس جدید, مقاله ۲۰۱۶, پرسشنامه ۲۰۱۶, گر

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه خود شیفتگی دیمیتراس و ماروتاس(۲۰۰۷)

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه خود شیفتگی دیمیتراس و ماروتاس(۲۰۰۷) را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر


پنج بعد اصلی شخصیت روث آلاس ۲۰۰۹   تعداد سؤالات و مؤلفه ها: ۴۰  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  6  صفحه هدف : بررسی خودشیفتگی . نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر زوج جمله، جمله­ای که با آن موافق هستید را علامت بزنید .   ویژگی منحصر به فرد محصو ل: در کنار پرسشنامه ای که دریافت می نمایید، مقاله لاتینی که پرسشنامه در آن وجود دارد نیز ارائه می شود. بنابراین محصول شامل : پرسشنامه + مقاله لاتین   آن . در صورتی که پرسشنامه خاصی نیاز دارید، به ما اطلاع دهید تا آن را بیابیم و یا حتی طراحی نماییم . درصورتی که نیاز به ترجمه مقالات درج شده دارید، اطلاع دهید ….. آدرس ایمیل : aryapajuhesh@gmail.com …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه خود شیفتگی دیمیتراس و ماروتاس(۲۰۰۷)

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه خود شیفتگی دیمیتراس و ماروتاس(۲۰۰۷)–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

خودشیفتگی, پرسشنامه مدیریت, پرسشنامه روانشناسی, پرسشنامه خودشیفتگی, پرسشنامه با مقاله بیس, پرسشنامه با مقاله لاتین, پرسشنامه جدید, پرسشنامه

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه خوش بینی گرین و همکاران(۲۰۰۴)

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه خوش بینی گرین و همکاران(۲۰۰۴) را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر


خوش­بینی  گرین و همکاران(۲۰۰۴)   تعداد سؤالات و مؤلفه ها: ۲۹  سؤال و ۴ مؤلفه دارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :   1 صفحه هدف : توسعه خوش­بینی جهت بهبود عملکرد . نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید. ویژگی منحصر به فرد محصو ل: در کنار پرسشنامه ای که دریافت می نمایید، مقاله لاتینی که پرسشنامه در آن وجود دارد نیز ارائه می شود. بنابراین محصول شامل : پرسشنامه + مقاله لاتین   آن . در صورتی که پرسشنامه خاصی نیاز دارید، به ما اطلاع دهید تا آن را بیابیم و یا حتی طراحی نماییم . درصورتی که نیاز به ترجمه مقالات درج شده دارید، اطلاع دهید ….. آدرس ایمیل : aryapajuhesh@gmail.com …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه خوش بینی گرین و همکاران(۲۰۰۴)

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه خوش بینی گرین و همکاران(۲۰۰۴)–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پرسشنامه, پرسشنامه خوشبینی, مقاله بیس, مقاله لاتین, پرسشنامه با مقاله لاتین, پرسشنامه جدید, مقاله لاتین جدید, مقاله بیس با پرسشنامه

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه خوشبینی گرین ۲۰۰۴

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه خوشبینی گرین ۲۰۰۴ را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر


پرسشنامه خوشبینی گرین ۲۰۰۴   تعداد سؤالات و مؤلفه ها: ۱۰  سؤال و ۳ مؤلفه  دارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  2  صفحه هدف : سنجش میزان خوشبینی در افراد . نحوه تکمیل : : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید   ویژگی منحصر به فرد محصو ل: در کنار پرسشنامه ای که دریافت می نمایید، مقاله لاتینی که پرسشنامه در آن وجود دارد نیز ارائه می شود. بنابراین محصول شامل : پرسشنامه + مقاله لاتین   آن . در صورتی که پرسشنامه خاصی نیاز دارید، به ما اطلاع دهید تا آن را بیابیم و یا حتی طراحی نماییم . درصورتی که نیاز به ترجمه مقالات درج شده دارید، اطلاع دهید ….. آدرس ایمیل : aryapajuhesh@gmail.com …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه خوشبینی گرین ۲۰۰۴

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه خوشبینی گرین ۲۰۰۴–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پرسشنامه, مقاله بیس, مقاله لاتین, پرسشنامه با مقاله لاتین, پرسشنامه جدید, مقاله لاتین جدید, مقاله بیس با پرسشنامه, پرسشنامه خوشبینی, گرین, ۲۰۰۴, g

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه شخصیت شغلی واریسک و کینگ ۲۰۰۱

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه شخصیت شغلی واریسک و کینگ ۲۰۰۱ را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر


پرسشنامه شخصیت شغلی واریسک و کینگ ۲۰۰۱   تعداد سؤالات و مؤلفه ها: ۴۰  سؤال و ۳ مؤلفه دارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  4  صفحه هدف :  ارزیابی شخصیت شغلی .   ویژگی منحصر به فرد محصو ل: در کنار پرسشنامه ای که دریافت می نمایید، مقاله لاتینی که پرسشنامه در آن وجود دارد نیز ارائه می شود. بنابراین محصول شامل : پرسشنامه + مقاله لاتین   آن . در صورتی که پرسشنامه خاصی نیاز دارید، به ما اطلاع دهید تا آن را بیابیم و یا حتی طراحی نماییم . درصورتی که نیاز به ترجمه مقالات درج شده دارید، اطلاع دهید ….. آدرس ایمیل : aryapajuhesh@gmail.com …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه شخصیت شغلی واریسک و کینگ ۲۰۰۱

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه شخصیت شغلی واریسک و کینگ ۲۰۰۱–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پرسشنامه, مقاله بیس, مقاله لاتین, پرسشنامه با مقاله لاتین, پرسشنامه جدید, مقاله لاتین جدید, مقاله بیس با پرسشنامه, پرسشنامه سنجش شخصیت, شخصیت

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه کنترل تفکرات کورکران و فیشر (۲۰۰۰)

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه کنترل تفکرات کورکران و فیشر (۲۰۰۰) را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر


پرسشنامه کنترل تفکرات  کورکران و فیشر (۲۰۰۰)    تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 30  سؤال و ۵ مؤلفه دارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :  ندارد روایی و پایایی :  ندارد . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  4  صفحه هدف : بررسی روش­های کنترل تفکرات نامطلوب .   در صورتی که پرسشنامه خاصی نیاز دارید، به ما اطلاع دهید تا آن را بیابیم و یا حتی طراحی نماییم . درصورتی که نیاز به ترجمه مقالات درج شده دارید، اطلاع دهید ….. آدرس ایمیل : aryapajuhesh@gmail.com …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه کنترل تفکرات کورکران و فیشر (۲۰۰۰)

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه کنترل تفکرات کورکران و فیشر (۲۰۰۰)–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پرسشنامه, مقاله بیس, مقاله لاتین, پرسشنامه با مقاله لاتین, پرسشنامه جدید, مقاله لاتین جدید, مقاله بیس با پرسشنامه, پرسشنامه مدیریت, پرسشنامه ر

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه تفکر افراد پس از رویدادهای منفی کورکران و فیشر ۲۰۰۰

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه تفکر افراد پس از رویدادهای منفی کورکران و فیشر ۲۰۰۰ را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر

پرسشنامه تفکر افراد پس از رویدادهای منفی کورکران و فیشر ۲۰۰۰   تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 18  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :  ندارد روایی و پایایی :ندارد نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :    4 صفحه هدف : بررسی توانایی مدیریت بر تفکرات پس از رویداهای منفی .   ویژگی منحصر به فرد محصو ل: در کنار پرسشنامه ای که دریافت می نمایید، مقاله لاتینی که پرسشنامه در آن وجود دارد نیز ارائه می شود. بنابراین محصول شامل : پرسشنامه + مقاله لاتین   آن . در صورتی که پرسشنامه خاصی نیاز دارید، به ما اطلاع دهید تا آن را بیابیم و یا حتی طراحی نماییم . درصورتی که نیاز به ترجمه مقالات درج شده دارید، اطلاع دهید ….. آدرس ایمیل : aryapajuhesh@gmail.com …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه تفکر افراد پس از رویدادهای منفی کورکران و فیشر ۲۰۰۰

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه تفکر افراد پس از رویدادهای منفی کورکران و فیشر ۲۰۰۰–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پرسشنامه, مقاله بیس, مقاله لاتین, پرسشنامه با مقاله لاتین, پرسشنامه جدید, مقاله لاتین جدید, مقاله بیس با پرسشنامه, پرسشنامه مدیریت, پرسشنامه ر

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه خودارزیابی تفکر و حل مسأله کینگ ۲۰۰۴

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه خودارزیابی تفکر و حل مسأله کینگ ۲۰۰۴ را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر

پرسشنامه خودارزیابی تفکر و حل مسأله کینگ ۲۰۰۴     تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 25  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  8  صفحه هدف : ارزیابی شیوه تفکر و حل مسأله در افراد .   ویژگی منحصر به فرد محصو ل: در کنار پرسشنامه ای که دریافت می نمایید، مقاله لاتینی که پرسشنامه در آن وجود دارد نیز ارائه می شود. بنابراین محصول شامل : پرسشنامه + مقاله لاتین   آن . در صورتی که پرسشنامه خاصی نیاز دارید، به ما اطلاع دهید تا آن را بیابیم و یا حتی طراحی نماییم . درصورتی که نیاز به ترجمه مقالات درج شده دارید، اطلاع دهید ….. آدرس ایمیل : aryapajuhesh@gmail.com …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه خودارزیابی تفکر و حل مسأله کینگ ۲۰۰۴

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه خودارزیابی تفکر و حل مسأله کینگ ۲۰۰۴–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پرسشنامه, مقاله بیس, مقاله لاتین, پرسشنامه با مقاله لاتین, پرسشنامه جدید, مقاله لاتین جدید, مقاله بیس با پرسشنامه, پرسشنامه مدیریت, پرسشنامه ر

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه ریسک پذیری فاینلی ۲۰۰۰

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه ریسک پذیری فاینلی ۲۰۰۰ را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر


پرسشنامه ریسک پذیری فاینلی ۲۰۰۰     تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 21  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :  ندارد روایی و پایایی :  ندارد نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  3  صفحه هدف : بررسی میزان تمایل افراد به ریسک­پذیری .   ویژگی منحصر به فرد محصو ل: در کنار پرسشنامه ای که دریافت می نمایید، مقاله لاتینی که پرسشنامه در آن وجود دارد نیز ارائه می شود. بنابراین محصول شامل : پرسشنامه + مقاله لاتین   آن . در صورتی که پرسشنامه خاصی نیاز دارید، به ما اطلاع دهید تا آن را بیابیم و یا حتی طراحی نماییم . درصورتی که نیاز به ترجمه مقالات درج شده دارید، اطلاع دهید ….. آدرس ایمیل : aryapajuhesh@gmail.com …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه ریسک پذیری فاینلی ۲۰۰۰

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه ریسک پذیری فاینلی ۲۰۰۰–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پرسشنامه, مقاله بیس, مقاله لاتین, پرسشنامه با مقاله لاتین, پرسشنامه جدید, مقاله لاتین جدید, مقاله بیس با پرسشنامه, پرسشنامه مدیریت, پرسشنامه ر

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه سنجش تفکرات کنونی گرین ۲۰۰۴

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه سنجش تفکرات کنونی گرین ۲۰۰۴ را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر

پرسشنامه سنجش تفکرات کنونی گرین ۲۰۰۴     تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 20  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  3  صفحه هدف : سنجش تفکرات کنونی افراد نسبت به خود .   ویژگی منحصر به فرد محصو ل: در کنار پرسشنامه ای که دریافت می نمایید، مقاله لاتینی که پرسشنامه در آن وجود دارد نیز ارائه می شود. بنابراین محصول شامل : پرسشنامه + مقاله لاتین   آن . در صورتی که پرسشنامه خاصی نیاز دارید، به ما اطلاع دهید تا آن را بیابیم و یا حتی طراحی نماییم . درصورتی که نیاز به ترجمه مقالات درج شده دارید، اطلاع دهید ….. آدرس ایمیل : aryapajuhesh@gmail.com …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه سنجش تفکرات کنونی گرین ۲۰۰۴

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه سنجش تفکرات کنونی گرین ۲۰۰۴–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پرسشنامه, مقاله بیس, مقاله لاتین, پرسشنامه با مقاله لاتین, پرسشنامه جدید, مقاله لاتین جدید, مقاله بیس با پرسشنامه, پرسشنامه مدیریت, پرسشنامه ر

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه تضاد کار- خانواده دارسی و مک کارتی ۲۰۰۷

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه تضاد کار- خانواده دارسی و مک کارتی ۲۰۰۷ را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر


  تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 24  سؤال و۵ مؤلفه دارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  4  صفحه هدف : بررسی تضاد بین فعالیت­های مربوط به کار و خانواده .   ویژگی منحصر به فرد محصو ل: در کنار پرسشنامه ای که دریافت می نمایید، مقاله لاتینی که پرسشنامه در آن وجود دارد نیز ارائه می شود. بنابراین محصول شامل : پرسشنامه + مقاله لاتین   آن . در صورتی که پرسشنامه خاصی نیاز دارید، به ما اطلاع دهید تا آن را بیابیم و یا حتی طراحی نماییم . درصورتی که نیاز به ترجمه مقالات درج شده دارید، اطلاع دهید ….. آدرس ایمیل : aryapajuhesh@gmail.com …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه تضاد کار- خانواده دارسی و مک کارتی ۲۰۰۷

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه تضاد کار- خانواده دارسی و مک کارتی ۲۰۰۷–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پرسشنامه, مقاله بیس, مقاله لاتین, پرسشنامه با مقاله لاتین, پرسشنامه جدید, مقاله لاتین جدید, مقاله بیس با پرسشنامه, پرسشنامه مدیریت, پرسشنامه ر

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه فعالیت های کار و خانه مککی و مک کنا ۲۰۰۲

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه فعالیت های کار و خانه مککی و مک کنا ۲۰۰۲ را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر


پرسشنامه فعالیت های کار و خانه  مککی و مک کنا ۲۰۰۲     تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 12  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  3  صفحه هدف : بررسی تضاد بین فعالیت­های کار و خانه در نگرش­های زنان .   ویژگی منحصر به فرد محصو ل: در کنار پرسشنامه ای که دریافت می نمایید، مقاله لاتینی که پرسشنامه در آن وجود دارد نیز ارائه می شود. بنابراین محصول شامل : پرسشنامه + مقاله لاتین   آن . در صورتی که پرسشنامه خاصی نیاز دارید، به ما اطلاع دهید تا آن را بیابیم و یا حتی طراحی نماییم . درصورتی که نیاز به ترجمه مقالات درج شده دارید، اطلاع دهید ….. آدرس ایمیل : aryapajuhesh@gmail.com …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه فعالیت های کار و خانه مککی و مک کنا ۲۰۰۲

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه فعالیت های کار و خانه مککی و مک کنا ۲۰۰۲–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پرسشنامه, مقاله بیس, مقاله لاتین, پرسشنامه با مقاله لاتین, پرسشنامه جدید, مقاله لاتین جدید, مقاله بیس با پرسشنامه, پرسشنامه مدیریت, پرسشنامه ر

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه استرس سبک زندگی چادام ۲۰۰۵

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه استرس سبک زندگی چادام ۲۰۰۵ را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر


تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 22  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  3  صفحه هدف : بررسی استرس سبک زندگی .   ویژگی منحصر به فرد محصو ل: در کنار پرسشنامه ای که دریافت می نمایید، مقاله لاتینی که پرسشنامه در آن وجود دارد نیز ارائه می شود. بنابراین محصول شامل : پرسشنامه + مقاله لاتین   آن . در صورتی که پرسشنامه خاصی نیاز دارید، به ما اطلاع دهید تا آن را بیابیم و یا حتی طراحی نماییم . درصورتی که نیاز به ترجمه مقالات درج شده دارید، اطلاع دهید ….. آدرس ایمیل : aryapajuhesh@gmail.com …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه استرس سبک زندگی چادام ۲۰۰۵

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه استرس سبک زندگی چادام ۲۰۰۵–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پرسشنامه, مقاله بیس, مقاله لاتین, پرسشنامه با مقاله لاتین, پرسشنامه جدید, مقاله لاتین جدید, مقاله بیس با پرسشنامه, پرسشنامه مدیریت, پرسشنامه ر

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir

 

پرسشنامه تضاد بین کار- خانواده سانگ و همکاران ۲۰۰۹

سلام شما دوست عزیز می توانید فایل پرسشنامه تضاد بین کار- خانواده سانگ و همکاران ۲۰۰۹ را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای دانلود  پس از کلیک در کادر آبی رنگ به صفحه خرید منتقل می شوید و در آنجا با پرداخت وجه فایل را دانلود نمایید. با تشکر

تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 11  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد       word تعداد صفحات :  3  صفحه هدف : بررسی تضاد بین کار و خانواده .   ویژگی منحصر به فرد محصو ل: در کنار پرسشنامه ای که دریافت می نمایید، مقاله لاتینی که پرسشنامه در آن وجود دارد نیز ارائه می شود. بنابراین محصول شامل : پرسشنامه + مقاله لاتین   آن . در صورتی که پرسشنامه خاصی نیاز دارید، به ما اطلاع دهید تا آن را بیابیم و یا حتی طراحی نماییم . درصورتی که نیاز به ترجمه مقالات درج شده دارید، اطلاع دهید ….. آدرس ایمیل : aryapajuhesh@gmail.com …

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان:    پرسشنامه تضاد بین کار- خانواده سانگ و همکاران ۲۰۰۹

دسته بندی فایل: علوم انسانی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.لازم به ذکر است که این سایت با جمع آوری بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و نرم افزار های کم یاب موبایل  از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. 

فایل –پرسشنامه تضاد بین کار- خانواده سانگ و همکاران ۲۰۰۹–  را برچسب های زیر مشخص گردیده است:

پرسشنامه, مقاله بیس, مقاله لاتین, پرسشنامه با مقاله لاتین, پرسشنامه جدید, مقاله لاتین جدید, مقاله بیس با پرسشنامه, پرسشنامه مدیریت, پرسشنامه ر

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

بهترین و نایاب ترین فایل ها فقط در:

DanPub.ir