ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها…

سلام لطفا برایه دانلود فایل ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها… روی کادر آبی رنگ کلیک کنید.

در این سایت هزاران تحقیق، پروژه، مقاله و … جمع آوری شده است که میتوانید از فیلد جستجو آنها را بیابید.

ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها...

ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها…

چکیده پروژه‌های گودبرداری در مناطق شهری همیشه در معرض خطرهستند. ازاینرو در طراحی سازه نگهبان باید حاشیه ایمنی مناسب در نظر گرفته شود. روش‌های سنتی ارزیابی پایداری شیب که معمولا بر پایه قضاوت‌های تجربی مانند مفهوم ضریب اطمینان و روش تعادل حدی استوار است عدم قطعیت‌ها را در نظر نمی‌گیرند. تلاش‌ها برای کمی کردن عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های موجود، موجب پیدایش رویکردهای مبتنی بر ریسک گردید. تحلیل قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک…

جزئیات بیشتر / دانلود

دسته بندی این فایل: عمران

تگ هایه استفاده شده برایه این فایل:عمران

تمامی فایل ها دارای نشان اعتماد الکترونیکی میباشند.

موفق و پیروز باشید مدیریت سایت

DANPUB.IR

”بهينه‌ سازي زمان و هزينه به روش الگوريتم ژنتيك براي پروژه‌هاي عمراني ۹۳

سلام لطفا برایه دانلود فایل ”بهينه‌ سازي زمان و هزينه به روش الگوريتم ژنتيك براي پروژه‌هاي عمراني ۹۳ روی کادر آبی رنگ کلیک کنید.

در این سایت هزاران تحقیق، پروژه، مقاله و … جمع آوری شده است که میتوانید از فیلد جستجو آنها را بیابید.

”بهينه‌ سازي زمان و هزينه به روش الگوريتم ژنتيك براي پروژه‌هاي عمراني 93

”بهينه‌ سازي زمان و هزينه به روش الگوريتم ژنتيك براي پروژه‌هاي عمراني ۹۳

فهرست مطالب فصل اولكليات تحقيق. ‌1 مقدمه۲ فصل دوم ادبيات تحقيق. ۴ ۲-۱- مقدمه:۵ ۲-۲- اصول تصمیم‌گیری چندهدفه۵ ۲-۳- سابقه مطالعات صورت گرفته در زمینه الگوریتم‌های تکاملی چندهدفه۶ ۲-۳-۱- الگوریتم‌های تعاملی چند هدفه (Multi-Objective Evolutionary Algorithms)7 2-3-2- الگوریتم‌های بهینه سازی نخبه‌گرا براساس رتبه‌بندی پارتو. ۱۱ ۲-۴- شناخت و تعیین مشخصات فعالیتهای پروژه۱۳ ۲-۴-۱- مراحل برنامه ریزی و کنترل پروژه۱۳ ۲-۴-۲- روشهای ریز کردن پروژه (Breakdown)14 2-4-3- انواع روابط…

جزئیات بیشتر / دانلود

دسته بندی این فایل: مدیریت

تگ هایه استفاده شده برایه این فایل:مدیریت

تمامی فایل ها دارای نشان اعتماد الکترونیکی میباشند.

موفق و پیروز باشید مدیریت سایت

DANPUB.IR

به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

سلام لطفا برایه دانلود فایل به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد روی کادر آبی رنگ کلیک کنید.

در این سایت هزاران تحقیق، پروژه، مقاله و … جمع آوری شده است که میتوانید از فیلد جستجو آنها را بیابید.

به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل ۱: کلیات پژوهش… ۲ ۱-۱- مقدمه. ۳ ۱-۲- پرسش اصلی تحقیق.. ۴ ۱-۳- اهداف علمی.. ۴ ۱-۴- اهداف کاربردی.. ۵ ۱-۵- ضروریات خاص انجام تحقیق.. ۵ ۱-۶- بهره­وران. ۵ ۱-۷- نوع روش تحقیق.. ۶ ۱-۸- روش گرد آوری داده­ها۶ ۱-۹- ابزارهای گردآوری داده­ها۶ ۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده­ها۷ ۱-۱۱- شرح واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش… ۷ فصل ۲: مروری بر ادبیات موضوع. ۹ ۲-۱- مقدمه. ۱۰ ۲-۲- مراحل اجرای پروژه۱۱ ۲-۳- مراحل‌ اجرای‌ یک‌ پروژه‌12 2-3-1-…

جزئیات بیشتر / دانلود

دسته بندی این فایل: مدیریت

تگ هایه استفاده شده برایه این فایل:مدیریت

تمامی فایل ها دارای نشان اعتماد الکترونیکی میباشند.

موفق و پیروز باشید مدیریت سایت

DANPUB.IR

شناسایی و تحلیل ریسک های برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان

سلام لطفا برایه دانلود فایل شناسایی و تحلیل ریسک های برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان روی کادر آبی رنگ کلیک کنید.

در این سایت هزاران تحقیق، پروژه، مقاله و … جمع آوری شده است که میتوانید از فیلد جستجو آنها را بیابید.

شناسایی و تحلیل ریسک های برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان

شناسایی و تحلیل ریسک های برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده — ۱ فصل اول: کلیات   1-1- مقدمه — ۳ ۱-۲- بیان مسله — ۵ ۱-۳- سوالات تحقیق — ۷ ۱-۴- ضرورت انجام تحقیق — ۸ ۱-۵- فرضیات تحقیق – ۸ ۱-۶- اهداف تحقیق — ۹ ۱-۶-۱- اهداف اصلی — ۹ ۱-۶-۲- هدف کاربردی — ۹ ۱-۷- قلمرو تحقیق — ۱۰ ۱-۷-۱- قلمرو موضوعی – ۱۰ ۱-۷-۲- قلمرو مکانی — ۱۰ ۱-۷-۳- قلمرو زمانی — ۱۰ ۱-۸- روش…

جزئیات بیشتر / دانلود

دسته بندی این فایل: مدیریت

تگ هایه استفاده شده برایه این فایل:مدیریت

تمامی فایل ها دارای نشان اعتماد الکترونیکی میباشند.

موفق و پیروز باشید مدیریت سایت

DANPUB.IR

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران)…

سلام لطفا برایه دانلود فایل ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران)… روی کادر آبی رنگ کلیک کنید.

در این سایت هزاران تحقیق، پروژه، مقاله و … جمع آوری شده است که میتوانید از فیلد جستجو آنها را بیابید.

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی  (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران)...

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران)…

چکيده: دستيابي به معیارها و مولفه‌های ارزیابی عملکرد پیمانکاران در حوزه HSEیکی از مهمترين دغدغه‌های سازمان‌های پیشرو است که منجر به کاهش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم سازمان می‌گردد. در این تحقیق سعی شده تا با شناخت شاخصه‌هایی برای ارزیابی عملکرد پیمانکاران فعال در حوزه‌های عمرانی- شهری از دیدگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، مدلی ارائه گردد تا به کمک آن بتوان پیمانکاران را با یک سنگ محک ارزیابی و رتبه‌بندی نمود.این…

جزئیات بیشتر / دانلود

دسته بندی این فایل: صنایع

تگ هایه استفاده شده برایه این فایل:صنایع

تمامی فایل ها دارای نشان اعتماد الکترونیکی میباشند.

موفق و پیروز باشید مدیریت سایت

DANPUB.IR