دانلود مقاله با عنوان "هنر شیشه گری" – رشته هنر – word

سلام لطفا برایه دانلود فایل دانلود مقاله با عنوان "هنر شیشه گری" – رشته هنر – word روی کادر آبی رنگ کلیک کنید.

در این سایت هزاران تحقیق، پروژه، مقاله و … جمع آوری شده است که میتوانید از فیلد جستجو آنها را بیابید.

دانلود مقاله با عنوان "هنر شیشه گری" - رشته هنر - word

دانلود مقاله با عنوان "هنر شیشه گری" – رشته هنر – word

دانلود مقاله با عنوان تاریخچه سفالگری برای رشته هنر شامل ۴۱ صفحه با فرمت word و قابل ویرایش   مقدمه. ۳ شیشه چیست ؟. ۴ تاریخچه. ۵ شیشه گری سنتی.. ۶ شیشه‌گرى قبل از اسلام. ۶ شیشه‌گرى بعد از اسلام. ۷ آثار معاصر. ۸ اوضاع کنوني شيشه گري در ايران.. ۹ ساخت شیشه. ۱۰ ورق های فیبر نسوز:۱۳ مینا:۱۳ چگونه مینا با ضریب انبساط شیشه سازگار می شود؟. ۱۴ برش شیشه:۱۶ برش قطعات شیشه فیوز. ۱۶ آماده سازی کوره:۱۷ در مورد گرماسنج:۱۷ آماده سازی طبقات کوره:۱۸ سازگاری و…

دسته بندی این فایل: صنایع دستی

تگ هایه استفاده شده برایه این فایل:صنایع دستی

تمامی فایل ها دارای نشان اعتماد الکترونیکی میباشند.

موفق و پیروز باشید مدیریت سایت

DANPUB.IR

دانلود مقاله با عنوان "تاریخچه هنر سفالگری" – رشته هنر – word

سلام لطفا برایه دانلود فایل دانلود مقاله با عنوان "تاریخچه هنر سفالگری" – رشته هنر – word روی کادر آبی رنگ کلیک کنید.

در این سایت هزاران تحقیق، پروژه، مقاله و … جمع آوری شده است که میتوانید از فیلد جستجو آنها را بیابید.

دانلود مقاله با عنوان "تاریخچه هنر  سفالگری" - رشته هنر - word

دانلود مقاله با عنوان "تاریخچه هنر سفالگری" – رشته هنر – word

دانلود مقاله با عنوان تاریخچه سفالگری برای رشته هنر  شامل ۴۱ صفحه با فرمت word و قابل ویرایش     مقدمه. ۱ تاریخچه سفالگری.. ۱ تاریخچه ی سفال در جهان.. ۲ نقوش سفال، کتاب کهن.. ۳ تاریخچه سفال پیش از اسلام. ۶ تاریخچه سفال دوره اسلامی.. ۹ دوره اولیه اسلام. ۱۱ دوره میانه اسلامی.. ۱۲ دوره متاخر اسلامی.. ۱۴ مناطق مهم سفالگرى در ايران.. ۱۵ مواد اولیه سفال.. ۱۹ بررسی كیفیت مواد اولیه كاربردی.. ۲۱ انواع خاكهای سرامیكی.. ۲۵ خاكهای رسی در ایران.. ۲۸ مراحل ساخت…

دسته بندی این فایل: صنایع دستی

تگ هایه استفاده شده برایه این فایل:صنایع دستی

تمامی فایل ها دارای نشان اعتماد الکترونیکی میباشند.

موفق و پیروز باشید مدیریت سایت

DANPUB.IR

دانلود مقاله تاريخچه و مبانی نظری طراحي پارک – هنر و معماری – word

سلام لطفا برایه دانلود فایل دانلود مقاله تاريخچه و مبانی نظری طراحي پارک – هنر و معماری – word روی کادر آبی رنگ کلیک کنید.

در این سایت هزاران تحقیق، پروژه، مقاله و … جمع آوری شده است که میتوانید از فیلد جستجو آنها را بیابید.

دانلود مقاله تاريخچه و مبانی نظری طراحي پارک - هنر و معماری - word

دانلود مقاله تاريخچه و مبانی نظری طراحي پارک – هنر و معماری – word

دانلود مقاله تاريخچه و مبانی نظری طراحي پارک رشته هنر و معماری  شامل ۱۲۵ صفحه با فرمت word   فصل اول: بررسي تاريخچه باغسازي…………… ۱ ۱-۱- باغهاي جهان……………………….. ۲ ۱-۱-۱- بين النهرين………………………. ۲ ۱-۱-۲- مصر……………………………… ۳ ۱-۱-۳- يونان……………………………. ۵ ۱-۱-۴- روم……………………………… ۷ ۱-۲- باغسازي در قرون وسطي ………………. ۸ ۱-۲-۱- باغهاي اروپا…………………….. ۸ ۱-۲-۲- باغهاي اسلامي در اسپانيا…………… ۹ ۱-۲-۳- ايران از قرن پنجم تا پانزدهم………….

دسته بندی این فایل: صنایع دستی

تگ هایه استفاده شده برایه این فایل:صنایع دستی

تمامی فایل ها دارای نشان اعتماد الکترونیکی میباشند.

موفق و پیروز باشید مدیریت سایت

DANPUB.IR

مقاله ای در مورد پوشاک مردم آذربایجان (مهم)

سلام لطفا برایه دانلود فایل مقاله ای در مورد پوشاک مردم آذربایجان (مهم) روی کادر آبی رنگ کلیک کنید.

در این سایت هزاران تحقیق، پروژه، مقاله و … جمع آوری شده است که میتوانید از فیلد جستجو آنها را بیابید.

مقاله ای در مورد پوشاک مردم آذربایجان (مهم)

چکیده ای از مقاله: یکی از نشانه های فرهنگی در مناطق مختلف جهان و ایران لباسهای محلی است این لباس ها با توجه به آب و هوای مناطق از تنوع رنگ و شکل برخوردار بوده و از گذشته های دور دارای پوشش کامل بوده اند. به اعتقاد کارشناسان پوشاک بارز ترین سمبل فرهنگی مهمترین و مشخص ترین مظهر قومی و نشانه فرهنگی است که به سرعت تحت تاثیر پدیده های فرهنگ پذیری درمان جوامع گوناگون انسانی قرار میگیرد آنچه امروزه در رابطه با سنت های بومی و اصیل ضروری به نظر می رسد…

دسته بندی این فایل: صنایع دستی

تگ هایه استفاده شده برایه این فایل:صنایع دستی

تمامی فایل ها دارای نشان اعتماد الکترونیکی میباشند.

موفق و پیروز باشید مدیریت سایت

DANPUB.IR

مقاله هنرهای سنتی ایران – قلمدان – هنر و صنایع دستی – word

سلام لطفا برایه دانلود فایل مقاله هنرهای سنتی ایران – قلمدان – هنر و صنایع دستی – word روی کادر آبی رنگ کلیک کنید.

در این سایت هزاران تحقیق، پروژه، مقاله و … جمع آوری شده است که میتوانید از فیلد جستجو آنها را بیابید.

مقاله هنرهای سنتی ایران - قلمدان - هنر و صنایع دستی - word

مقاله هنرهای سنتی ایران – قلمدان – هنر و صنایع دستی – word

مقاله هنرهای سنتی ایران – قلمدان  رشته های هنر و صنایع دستی  35 صفحه با فرمت word   1- قلمدان در زمانهاي گذشته………………. ۱ ۲- مقواي قلمدان و شيوه ساختن آن………….. ۵ ۳- قلمدان خام در دست نقاش……………….. ۷ ۴- بوم سازي قلمدان……………………… ۹ ۵-جعبه قلمدان………………………….. ۱۳ ۶- محتويات قلمدان- اندازه قلمدان…………. ۱۳ ۷- اقسام قلمدان………………………… ۱۵ ۸- فهرست منابع و مأخذ…………………… ۳۴   نخست با قطعه كاغذي بايد عرض سطح روئين قلمدان را اندازه…

دسته بندی این فایل: صنایع دستی

تگ هایه استفاده شده برایه این فایل:صنایع دستی

تمامی فایل ها دارای نشان اعتماد الکترونیکی میباشند.

موفق و پیروز باشید مدیریت سایت

DANPUB.IR