پایان نامه در رشته داروسازی word

سلام لطفا برایه دانلود فایل پایان نامه در رشته داروسازی word روی کادر آبی رنگ کلیک کنید.

در این سایت هزاران تحقیق، پروژه، مقاله و … جمع آوری شده است که میتوانید از فیلد جستجو آنها را بیابید.

پایان نامه در رشته داروسازی word

عنوان صفحه   چكيده   مقدمه   فصل اول: كليات   1-1- آناتومي پستان ۱ ۱-۲- بافت شناسي پستان ۵ ۱-۳- فيزيولوژي پستان ۱۰ ۱-۴- تاريخچه كشف هورمون پرولاكتين و شرح اعمال آن در شيردهي از ديدگاه بيولوژي سلولي ۱۳ الف- تاريخچه كشف پرولاكتين ۱۳ ب- مهار عمل پرولاكتين ۱۴ ج- محرکهای پرولاكتين ۱۴ د- اعمال پرولاكتين از ديدگاه بيولوژي سلولي ۱۴ هـ ارزيابي پرولاكتين ۱۵ و- نقش…

جزئیات بیشتر / دانلود

دسته بندی این فایل: داروسازی

تگ هایه استفاده شده برایه این فایل:داروسازی

تمامی فایل ها دارای نشان اعتماد الکترونیکی میباشند.

موفق و پیروز باشید مدیریت سایت

DANPUB.IR

پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین word

سلام لطفا برایه دانلود فایل پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین word روی کادر آبی رنگ کلیک کنید.

در این سایت هزاران تحقیق، پروژه، مقاله و … جمع آوری شده است که میتوانید از فیلد جستجو آنها را بیابید.

پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین word

فهرست مطالب عنوان صفحه     چکیده پایان نامه بخش اول: مقدمه مقدمه…………………………………. ۱-۱- اوپیوییدها………………………… ۱-۱-۱- تاریخچه…………………………. ۱-۱-۲- آلکالوییدهای تریاک……………….. ۱-۱-۳- پپتیدهای اوپیویید درون زاد………… ۱-۱-۴- آثار اوپیوییدها بر اعضاي مختلف…….. ۱-۱-۵- مصارف باليني اوپیوییدها…………… ۱-۲- متابولیسم…………………………. ۱-۲-۱- تاریخچه…………………………. ۱-۲-۲- کلیات متابولیسم………………….. ۱-۲-۳- مکان های متابولیسم…

جزئیات بیشتر / دانلود

دسته بندی این فایل: داروسازی

تگ هایه استفاده شده برایه این فایل:داروسازی

تمامی فایل ها دارای نشان اعتماد الکترونیکی میباشند.

موفق و پیروز باشید مدیریت سایت

DANPUB.IR

دانلود پایان نامه داروسازی استفاده از اشكال دارويي " پيوسته رهش " جهت جلب رضايت بيمار

سلام لطفا برایه دانلود فایل دانلود پایان نامه داروسازی استفاده از اشكال دارويي " پيوسته رهش " جهت جلب رضايت بيمار روی کادر آبی رنگ کلیک کنید.

در این سایت هزاران تحقیق، پروژه، مقاله و … جمع آوری شده است که میتوانید از فیلد جستجو آنها را بیابید.

دانلود پایان نامه داروسازی استفاده از اشكال دارويي  " پيوسته رهش "  جهت جلب رضايت بيمار

دانلود پایان نامه داروسازی استفاده از اشكال دارويي " پيوسته رهش " جهت جلب رضايت بيمار

دانلود پایان نامه داروسازی استفاده از اشكال دارويي پيوسته رهش جهت جلب رضايت بيمار   پيشگفتار وجود غلظت خوني معين و ثابت دارو در طول دورة درمان در بسياري از بيماريها ضروي به نظر مي رسد. براي دستيابي به سطح خوني مؤثر يك دارو ،‌بيمار ناگزير به مصرف دوزهاي مكرر دارو مي باشد و اين مسأله در مورد بيماريهايي كه دورة درماني آنها طولاني و يا مادام العمر مي باشد باعث عدم پذيرش بيمار و سرپيچي وي از مصرف صحيح و به موقع دارو همچنين بروز عوارض…

جزئیات بیشتر / دانلود

دسته بندی این فایل: داروسازی

تگ هایه استفاده شده برایه این فایل:داروسازی

تمامی فایل ها دارای نشان اعتماد الکترونیکی میباشند.

موفق و پیروز باشید مدیریت سایت

DANPUB.IR

دانلود پایان نامه داروسازی تكوين يك روش گاز كروماتوگرافي انتخابي جهت تعيين مقدار آمانتادين در مايعات بيولوژيك

سلام لطفا برایه دانلود فایل دانلود پایان نامه داروسازی تكوين يك روش گاز كروماتوگرافي انتخابي جهت تعيين مقدار آمانتادين در مايعات بيولوژيك روی کادر آبی رنگ کلیک کنید.

در این سایت هزاران تحقیق، پروژه، مقاله و … جمع آوری شده است که میتوانید از فیلد جستجو آنها را بیابید.

دانلود پایان نامه داروسازی تكوين يك روش گاز كروماتوگرافي انتخابي جهت تعيين مقدار آمانتادين در مايعات بيولوژيك

دانلود پایان نامه داروسازی تكوين يك روش گاز كروماتوگرافي انتخابي جهت تعيين مقدار آمانتادين در مايعات بيولوژيك

دانلود پایان نامه داروسازی تكوين يك روش گاز كروماتوگرافي انتخابي جهت تعيين مقدار آمانتادين در مايعات بيولوژيك   چكيده در اين تحقيق يك روش ساده و كم هزينه به منظور تعيين مقدار آمانتادين در سرم با استفاده از دستگاه گاز كروماتوگراف طراحي گرديد. در اين روش از گاز حامل نيتروژن ، ستون OV17 و دتكتور FID به همراه استاندارد داخلي پسودوافدرين استفاده شد. نمونه ها توسط اسيد پركلريك پروتئين زدايي شده و عمل استخراج توسط اتر انجام گرديد كه بازيافت…

جزئیات بیشتر / دانلود

دسته بندی این فایل: داروسازی

تگ هایه استفاده شده برایه این فایل:داروسازی

تمامی فایل ها دارای نشان اعتماد الکترونیکی میباشند.

موفق و پیروز باشید مدیریت سایت

DANPUB.IR

دانلود پایان نامه دکترا بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل-سيكلوهگزنيل-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

سلام لطفا برایه دانلود فایل دانلود پایان نامه دکترا بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل-سيكلوهگزنيل-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون روی کادر آبی رنگ کلیک کنید.

در این سایت هزاران تحقیق، پروژه، مقاله و … جمع آوری شده است که میتوانید از فیلد جستجو آنها را بیابید.

دانلود پایان نامه دکترا بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل-سيكلوهگزنيل-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

دانلود پایان نامه دکترا بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل-سيكلوهگزنيل-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

دانلود پایان نامه دکترا بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل-سيكلوهگزنيل-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون     فهرست مطالب عنوان صفحه خلاصه فارسی مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۱ فصل اول: كليات ۱-۱- اكسيم‌ها و كاربرد آنها………………………………………………………………… ۲ ۱-۱-۱- اثر اكسيم به عنوان آنتي دوت………………………………………………….. ۴ الف) ساختار شيميائي و ويژگي…

جزئیات بیشتر / دانلود

دسته بندی این فایل: داروسازی

تگ هایه استفاده شده برایه این فایل:داروسازی

تمامی فایل ها دارای نشان اعتماد الکترونیکی میباشند.

موفق و پیروز باشید مدیریت سایت

DANPUB.IR