اصول تکنولوژىکى رىخته گرى رشتۀ متالورژى زمىنه صنعت

سلام لطفا برایه دانلود فایل اصول تکنولوژىکى رىخته گرى رشتۀ متالورژى زمىنه صنعت روی کادر آبی رنگ کلیک کنید.

در این سایت هزاران تحقیق، پروژه، مقاله و … جمع آوری شده است که میتوانید از فیلد جستجو آنها را بیابید.

اصول تکنولوژىکى رىخته گرى رشتۀ متالورژى زمىنه صنعت

اصول تکنولوژىکى رىخته گرى رشتۀ متالورژى زمىنه صنعت

فهرست مطالبمقدمهفصل اول: روش هاى تولىد قطعات صنعتى ۱۱ ۱ مقدم ه ۱۲ ۱ رىخته گرى ۱۱ ۲ ۱ تارىخچه ى رىخته گرى ۲۳ ۱ نوردکارى ۹۴ ۱ فشارکارى )اکستروژن( ۱۴۵ ۱ پتک کارى )آهنگرى( ۱۶۶ ۱ جوشکارى ۱۹۱ ۶ ۱ جوشکارى ذوب ى ۱۹۲ ۶ ۱ جوشکارى فشار ى ۲۲۳ ۶ ۱ لحىم کارى و زر جو ش ۲۲۷ ۱ متالورژى پودر ۲۲۱ ۷ ۱ مراحل مختلف تولىد قطعه به روش متالورژى پود ر ۲۲۲ ۷ ۱ مزاىاى متالورژى پود ر ۲۵۸ ۱ ماشىن کارى ۲۶۹ ۱ مزاىا و محدودىت هاى روش رىخته گرى نسبت به ساىر روش هاى تولىد ۲۷۱ ۹ ۱ مهم ترىن مزاىاى روش رىخته گر ى ۲۷۲ ۹ ۱ مهم…

دسته بندی این فایل: سایر رشته های فنی مهندسی

تگ هایه استفاده شده برایه این فایل:سایر رشته های فنی مهندسی

تمامی فایل ها دارای نشان اعتماد الکترونیکی میباشند.

موفق و پیروز باشید مدیریت سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *